Ström­parterren

En lummig park med woodlands-känsla

Om parken

En parterr är en blomsterterass och parken mellan Kommunhuset och biblioteket kan sägas vara som en blomsterterrass till Enköpingsån. Strömparterren är en park med ljus och luftig skogskänsla. Titta gärna lite extra på bladens olika färg och form i den här parken.

Bildgalleri

Foto på en del av Strömparterren under våren. I bilden syns en gräsmatta täckt av ljusblåa lökväxter. I bakgrunden syns Anders Zorns bro.

Hitta hit

Adress: Kungsgatan