Använda en byggnad för något annat

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Det blir ytterligare en bostad eller lokal handel, hantverk eller industri.
 • Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Det kan exempelvis vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. 

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 8 500–56 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: vid nybyggnad situationsplan på nybyggnadskarta, vid tillbyggnad situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas: markplaneringsritning i skala 1:500

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: energibalansberäkning
 • Kan behövas: fuktsäkerhetsprojektering
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation
 • Kan behövas: takstolsberäkning inklusive takplan
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: um-värdesberäkning
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: dagvattenhantering
 • Kan behövas: tillgänglighetsbeskrivning
 • Kan behövas: bullerutredning inomhus

Ansökan