Kultur­verksamheter och offentlig konst

Besöka vår konsthall, som drivs av Enköpings konstförening. Se också vårt konstfönster på Joar Blå eller upplev konst på andra platser i Enköping.

Hitta på sidan

I Tingshuset finns en konsthall, konsertsal, ateljé och musikstudio.

Konsthallen drivs av Enköpings konstförening. Konstföreningen arrangerar även föreläsningar, möten med konstnärerna som ställer ut, studieresor och studieverksamhet. Konsthallen har åtta utställningar per år.

Adress: Tullgatan 18, 745 31 Enköping

Konstfönster Joar startades 2017 och är Enköpings kommuns galleri på Ågatan 29. Det är ett galleri i miniformat - med konstupplevelser tillgängliga dygnet runt.

Utställningarna arrangeras av Upplevelseförvaltningen. Konstansvarig på enheten kultur och konst leder och administrerar projektet. De deltagande konstnärerna väljs av en curator.

Adress: Ågatan 29, 745 31 Enköping

Curatorperiod

En curatorperiod sträcker sig över ett år som delas upp i fem perioder om ca 10 veckor. Curatorn väljer fyra konstnärer som fördelas under året. Den första perioden öronmärks till att ställa ut curatorns/konstnärens egen konst. När curatoråret närmar sig sitt slut väljer curatorn en ny konstnär/curator som får ta över stafettpinnen och i sin tur fördela det kommande året på sig själv och fyra nya konstnärer.

Nanna de Wilde curerar Konstfönster Joar april 2021-april 2022. Hon ansvarar därmed för utställningarnas koncept och val av konstnärer.

Utställningar

 • Period 1: 14 april – 14 juni
  Nanna de Wilde
  Pink Venus

Se en film om utställningen Pink Venus på Youtube

 • Period 2: 16 juni – 25 augusti
  Maria Luostarinen
  Pilgrim

Se en film om utställningen Pilgrim på Youtube

 • Period 3: 31 augusti – 8 november
  Åsa Ersmark
  Åsa Blå
 • Period 4: 11 november – 18 januari
  Charlotte Åberg
  Sammelsurium
 • Period 5: 21 januari – 30 mars
  Cristina Schippa

Mer information om curatorn, utställningarna och varje enskild konstnär hittar du vid aktuell utställning samt i evenemangskalendern.

Medborgarhuset i Enköpings kommun heter Joar Blå och är ett allaktivitetshus med lokaler för kulturverksamhet och möten. I huset finns teatersalong och biograf. Medborgarhuset ligger i anslutning till Enköpings bibliotek.

Dessa lokaler kan du boka via kommunens e-tjänst:

​Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendier á 30 000 kronor till föreningar, sammanslutningar eller personer som utför, och utfört, värdefulla insatser för kulturens utveckling i Enköping.

Kommunen delar också ut två stipendier á 5 000 kronor riktade till barn och unga i åldrarna 7 till 20 år. Just nu kan du inte söka stipendium men vi kommer på denna sida meddela när du kan.

Kommunens konstsamling består av cirka 1 400 konstverk och innehåller en variation av både stilar och tekniker. Konsten i samlingen visas i kommunens olika verksamheter. De verk som inte är utplacerade förvaras i Enköpings museums föremålsarkiv.

​Du hittar den offentliga konsten på kartan över konstverk i kommunen.

Enprocentsregeln

I Enköpings kommun avsätts en procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det kallas för enprocentsregeln och infördes i maj 2001.

Tack vare den får konsten en genomtänkt och självklar plats i offentligheten. Konstnärer skapar konst som är gjord just för den specifika byggnaden eller arbetsplatsen. Konsten ger platsen en identitet och gör att miljön blir unik.

Enprocentsregeln bidrar till att konst är ett naturligt inslag i människors närmiljö. Den offentliga konsten har alla tillgång till och den är en del av vårt demokratiska samhälle. Konst har stor betydelse för människors välbefinnande. Den kan beröra, stimulera, roa, oroa, inspirera eller locka till eftertanke.

Kulturgarantin innebär att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår.

Barns rätt till kultur

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden.

Upplevelseförvaltningen samordnar kulturutbudet till förskolan och grundskolan. Kulturutbudet håller hög kvalitet och innehåller olika uttrycksformer som dans, film, konst, musik, nycirkus och teater.

Skapande skola

Utöver Kulturgarantin arbetar Enköpings kommun med Skapande skola. Skapande skola bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Skapande skola gör att konst och kultur integreras i grundskolan och att elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer stärks.