Hemtjänst

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma, men du kanske har behov av hjälp för att kunna klara av detta.

Hemtjänsten är individuellt utformad, ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och uppnå socialtjänstlagens intention med skälig levnadsnivå. Det innebär att dina grundläggande behov blir tillgodosedda. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad och olika insatser i ditt hem utifrån ditt biståndsbeslut.

Du ansöker hos en bistånds­handläggare som gör en utredning för att se vilka behov du har. Detta ligger till grund för vilket stöd du kan få.

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna: en kommunal eller en privat utförare. Om du inte väljer kommer dina insatser att utföras av kommunen eller en privat utförare enligt ett rullande schema. Om du väljer ett företag som enbart utför serviceinsatser står kommunen för hemsjukvården.

Om du behöver hjälp med enbart städning kan du kontakta ett privat städbolag och betala dem för att städa.

Hitta på sidan

Insatser som alltid utförs av kommunen

Några insatser berörs inte av kundvalet utan utförs alltid av kommunen:

 • Hemsjukvård utan beslut om hemtjänst
 • Insatser från arbetsterapeut eller fysioterapeut utan beslut om hemtjänst
 • Enbart trygghetslarm.

Insatser som alltid utförs av din valda utförare

Har du fått ett beslut om hemtjänst och gjort ett kundval kommer den utförare du har valt att ansvara för:

 • Omvårdnadsinsatser dygnet runt
 • Hemsjukvård
 • Insatser från arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • Trygghetslarm

Hur du ansöker

För att ansöka om hemtjänst ska du fylla i blanketten för att ansöka om hemtjänst utifrån socialtjänstlagen (SoL) samt blanketten för att ansöka om hemtjänstutförare.

Avbokning av hemtjänst tillfälligt

Avboka din inplanerade hemtjänst minst fyra (4) dagar i förväg om du får förhinder, om du inte gör det får du betala för den tid som planerats. Om du läggs in på sjukhus eller korttidsplats, åker på avlastning eller växelvård betalar du ingen hemtjänstavgift under den perioden. Du behöver inte avboka i dessa fall men det kan vara bra att meddela hemtjänstgruppen om du har möjlighet, så att de inte behöver åka till dig.

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Hemtjänst består av personlig omvårdnad och eller serviceinsatser och du kan få hjälp dygnet runt. Hit räknas exempelvis hjälp med:

 • att äta och dricka
 • att sköta personlig hygien, klä och förflytta dig
 • promenader
 • att bryta isolering
 • insatser för att du ska känna dig trygg och säker
 • ledsagning
 • avlösning av dina anhöriga

Praktisk hjälp med hemmets skötsel, till exempel:

 • tvätt och enklare klädvård
 • städning
 • hjälp med olika inköp
 • att göra ärenden på bank
 • laga mat
 • hämta färdiglagad mat

Hemsjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där du inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård.

Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att vårdas hemma.

Privat utförare

För att privata utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste de först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav de måste uppfylla. Kommunen har också ansvar för att de godkända utförarna följer avtalet.

Kommunal utförare

Införandet av kundval gör den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården tillgänglig för dig, oavsett var i kommunen du bor.

Valet

Kundval innebär att du får störrevalfrihet och ökat inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras. Du måste inte välja. Om du avstår från att göra ett aktivt val får du insatserna utförda av kommunen, Attendo eller Allas vård och omsorg enligt ett rullande schema.

Så här går det till

När det är dags för dig att välja får du information av kommunen om hur valet går till, vilka utförare du har att välja bland och vad de kan erbjuda. Till din hjälp har du din biståndshandläggare som kan svara på frågor och förse dig med den information du behöver. Är du inte nöjd med ditt val är du välkommen att byta. Ta då kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig.

Kommunens ansvar

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att Enköpings kommun ska ha kundval inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det är dock fortfarande vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för verksamheten. Kundvalet påverkar inte på något sätt din rätt till stöd och omsorg. Oavsett om du väljer kommunen, privat utförare eller ickevalsalternativet är avgiften densamma.

Kort fakta

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Enskild

Huvudman: Allas vård och omsorg AB

Om verksamheten

Kunden står i centrum för verksamheten och kundens tillfredsställelse är målet med verksamheten. Vår grund är principen att alla människor har lika värde, därför heter vi ”Alla´s vård och omsorg.” Vi tycker att helheten kring kunden är viktig, därför har vi nära samarbete med övriga sjukvårdsinstanser.

Inom Allas vård och omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens då samma ansikten kommer på besök och kunden får kontinuitet och trygghet.

Vår personal och kompetens

Personalgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträde. Våra medarbetare har lång erfarenhet från äldreomsorg och arbetar utifrån företagets värdegrund: bemötande med respekt, professionalism och flexibilitet.

All personal använder våra arbetskläder och företagets legitimation vilket gör att kunden kan känna sig trygg. Vid nyrekrytering begärs utdrag ur belastningsregistret. Vi har bred språkkunskap.

Förutom svenska pratar vi engelska, tyska, spanska, bosniska, serbiska och kroatiska.

Insatser som utförs

Personlig omvårdnad, service och hemsjukvård dygnet runt alla dagar i veckan i Enköpings kommun.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2020 års enkätundersökning fick Allas vård och omsorg följande resultat:

 • 83 procent positiva svar
 • 17 procent neutrala eller negativa svar

Kort fakta

Adress: Korsängsgatan 38, 749 49 Enköping

Telefonnummer: 0171-37 340, 0171-29 962, och 0171-299 62.

Mejladress: camilla.nilsson3@attendo.se

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Enskild

Huvudman: Attendo Sverige AB

Om Attendo hemtjänst

Attendo Sverige AB har bedrivit äldreomsorg på uppdrag av svenska kommunerna sedan 1988 och är idag Nordens största omsorgsföretag med inriktning på äldre och funktionshindrade.

Vi erbjuder omsorg som underlättar äldres och funktionshindrades liv och oberoende. Vårt mål är att våra kunder ska uppleva att vi är professionella, tillförlitliga och ger omtanke i såväl ord som handling. Arbetet ska vara långsiktigt och vara präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt. Vi bygger vårt arbete på SIQ:s (Institutet för kvalitetsutveckling) 13 kvalitetskriterier, där arbete med exempel ständiga förbättringar ingår.

Innan du väljer hemtjänst ska du ha ett biståndsbeslut från kommunen. Om du väljer Attendo i hemtjänsten börjar vi med ett möte där vi får möjlighet att lära känna varandra och kan lättare erbjuda omsorg och service som du önskar. Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan där det framgår vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt som du vill ha dem utförda.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en namngiven person som kommer att vara den som hjälper dig mest och som du kan vända dig till med frågor och synpunkter.

Vår personal och kompetens

Vår personalgrupp består av sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden med formell kompetens och många har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst. Inom gruppen finns personal som behärskar svenska, engelska, arabiska, polska, ryska, lettiska, thailändska med flera språk.

Alla våra medarbetare bär Attendos kläder och namnbricka för din säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning för medarbetarna så att verksamheten har en ständigt pågående utveckling.

Insatser som utförs

Service, omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt alla dagar i veckan i Enköpings kommun.

Tilläggstjänster: gräsklippning, snöskottning, storstädning och fönsterputs. Denna tjänst kan i framtiden utvecklas beroende av dig som kund och vad du önskar få hjälp med utöver ditt biståndsbeslut.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2020 års enkätundersökning fick Attendo följande resultat:

 • 89 procent positiva svar
 • 11 procent neutrala eller negativa svar

Kort fakta

Adress: Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping

Telefonnummer: 0171-62 54 25

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Offentlig

Huvudman: Enköpings kommun

Om Enköpings kommuns hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen driver och ansvarar för den kommunala hemtjänsten. Vi har fem olika verksamheter som bedriver hemtjänst, fyra på landsbygden och en i centrala Enköping:

Vi strävar efter att våra insatser ska vara av hög kvalitet samt utföras med gott och respektfullt bemötande.

Våra medarbetare kan utföra alla typer av insatser även hemsjukvård.

Då vi har kunder från flera länder och kulturer anställer vi medarbetare med olika språkkunskaper för att kunna möta kunders behov.

Våra medarbetare är utbildade i kontaktmannaskap. Det innebär att kontaktmannen tillsammans med dig gör en genom­förandeplan där dina behov står i fokus för hur vi arbetar.

Insatser som utförs

 • Personlig omvårdnad
 • Serviceinsatser
 • Hemsjukvård

​Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Du kan ansöka hos biståndshandläggare om att få hem matlåda. Du betalar per portion plus den utförda tiden för hemtjänstinsats för leverans.

Du kan även beställa matlådor och få mat hemkörd genom ett flertal privata firmor. Förslag på firmor i Enköping kan du hitta genom att söka på nätet.

Kundlåset innebär en större säkerhet för dig som har hemtjänst och/eller larm. Du kan därför känna dig trygg med att endast behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp din dörr vid behov. Den minskade nyckelhanteringen gör även att personalen kan komma snabbare till dig, till exempel om du larmar.

Installation fjärrlås

Kundlås innebär att vi installerar en enhet hemma hos dig på insidan av din dörr. Det finns lösningar för alla dörrtyper. Det blir ingen åverkan på din dörr. Låsdelarna som monteras bort lägger installatören i en kartong och förvarar hos sig. När du inte längre behöver hemtjänst eller larm monterar installatören bort kundlåset samt monterar tillbaka de ursprungliga låsdelarna så att dörren återställs i originalskick.

Installationen av kundlåset påverkar inte dig. Du och dina anhöriga kan använda era gamla nycklar precis som tidigare. Det gör heller ingen skillnad för inbrottslarmet, om du har ett.

Om du bor i lägenhet kollar vi om din fastighetsägare eller hyresvärd godkänner att vi monterar vi ett kundlås i ytterporten. Annars använder vi nyckel.

Din hemförsäkring kan påverkas av kundlåset. Kolla med ditt eget försäkringsbolag.

Vad som gäller vid in- och utpassering av din dörr

Endast behörig personal kan komma in till dig. Personalen har en särskild mobiltelefon och i den finns din “nyckel”. När personalen låser upp din dörr registreras vilken personal som kommer till dig samt klockslag för ankomsten. När han eller hon går från dig registreras också det klockslaget. När någon annan går in eller ut genom dörren märks det inte.

Personalen kommer enbart låsa upp dörren hos personer som inte kan öppna själva. Personer som tidigare har öppnat dörren själva kommer att fortsätta att göra det.

Om du har trygghetslarm eller inte kan öppna dörren själv så behöver vi ha nycklar för eventuella nödsituationer.

Om du har en innerdörr, eller ett säkerhetslås, ber vi dig att lämna dessa upplåsta då du är hemma.

Åtkomst till sophus, tvättstugor och liknande

Detta löser personalen genom att låna en nyckel av dig, göra sittärende och sedan lämna tillbaka nyckeln till dig.