Hem­sjukvård

Du kan få vård i ditt eget hem av en sjuksköterska eller omvårdnadspersonal.

Hitta på sidan

Hemsjukvårdsbesök som utförs av sjuksköterska debiteras per besök, enligt taxa. Sjukvårdsinsatser som utförs av hemtjänstpersonal efter delegering av legitimerad personal debiteras med utförd tid, enligt samma taxa som hemtjänst.

Ansvaret för sjukvården är uppdelat mellan kommunen och Region Uppsala (landstinget).

Kommunen ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler.

På 1177 får du mer information om vilken sjukvård som Region Uppsala erbjuder på vårdcentraler och sjukhus. Det är dit du ska vända dig om du vill träffa en läkare.

Om din läkare beslutar att du inte kan ta ögon­droppar eller mediciner, och du behöver hjälpen mer än 14 dagar, kan du får hjälp av kommunens sjuksköterska. Men du vänder dig först till vårdcentralen som kontaktar kommunen. Är det färre dagar får du hjälp av din vårdcentral.

Om du bara behöver hand­räckning med medicin så meddelar du din läkare. Du kan sedan ansöka om handräckning av läkemedel som en hemtjänst­insats av din biståndshandläggare.