Stiftelser och fonder

Du som bor i Enköpings kommun kan söka stipendier och bidrag ur olika stiftelser som kommunen förvaltar.

Regler

En stiftelse bildas genom att pengar doneras genom ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Varje stiftelse har sina egna regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan reglerna kräva att den som söker pengar bor på en särskild plats.

Kommunen förvaltar åtta stiftelser som har ett allmännyttigt ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser.

Sociala stiftelser

Hos socialnämnden kan du som privatperson och folkbokförd i Enköpings kommun ansöka om bidrag från två olika fonder.

Malmgrenska fonden

Bidrag betalas ut till äldre makar med företräde för skomakare och jordbrukare, i första hand till personer som under en längre tid bott i kommunen. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Lindholmska fonden

Stiftelsen delar ut bidrag till kostnader för boende till änkor efter företagare och änkor efter hantverkare. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Ansökan

Sista dag för ansökan 2024 kommer att uppdateras innan juni 2024. 

Om du fyller i blanketten och sparar på din dator, kan du skicka den med e-post.

E-post: socialforvaltningen@enkoping.se

Stiftelser inom utbildningsområdet

Anna och Rickard Nyström instiftade på 1930-talet fonder vars pengar ska användas till skolbarn.

Stiftelsen Anna och Rickard Nyströms premie- och resedonationsfond, Litslena

Donationen fick ändrade stadgar under år 2020 och används numera för skolresor. Alla grundskolor kan ansöka om pengar.

Så ansöker du

Du ansöker till stiftelsen genom att fylla i blanketten, sen skickar du in den till Utbildningsförvaltningens registrator. Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

Beslut om att bifalla ansökningar eller inte tas av kommittén i juni 2024.

Skicka in din ansökan till utbildningsförvaltningens registrator via e-post.

E-post: uan.dia@enkoping.se

Stiftelsen Anna och Rickard Nyströms skoldonation, Hacksta (Grillbyskolan)

Donationen ska använda sin avkastning till en skolresa med buss eller båt vid läsårets avslutning eller under sommarmånaderna. Eventuellt kan man spara pengarna för den årliga resan till en dyrare långresa. I enlighet med fondens stadgar kan endast Grillbyskolan söka pengar ur denna fond.

Så ansöker du

Du ansöker till stiftelsen genom att fylla i blanketten, sen skickar du in den till Utbildningsförvaltningens registrator. Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

Beslut om att bifalla ansökningar eller inte tas av kommittén i juni 2024.

Skicka in din ansökan till utbildningsförvaltningens registrator via e-post.

E-post: uan.dia@enkoping.se

Stiftelsen Skolmästarboställets donationsfond

Stiftelsen ska genom stipendier bidra till kostnaderna för i första hand studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap. Den är till för skolledare samt ordinarie och extra ordinarie lärare på gymnasiet och högstadieskolorna i Enköpings kommun.

Så ansöker du

Du ansöker till stiftelsen genom att fylla i blanketten, sen skickar du in den till Utbildningsförvaltningens registrator. Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

Beslut om att bifalla ansökningar eller inte tas av kommittén i juni 2024.

Skicka in din ansökan till utbildningsförvaltningens registrator via e-post.

E-post: uan.dia@enkoping.se

Övriga stiftelser

Kontaktperson är ordförande i den lokalt valda nämnd som sköter utdelning av stipendier. Utlysning av stipendier sker i lokala tidningar. Det finns ingen ansökningsblankett.

Anders Perssons donationsfond

Donatorns vilja var från början, enligt ett gåvobrev daterat den 3 juni 1846, att donationen skulle trygga inrättandet och den fortsatta driften av en fast skolinrättning i Altuna församling.

Enligt ett beslut från Länsstyrelsen år 1959 ska donationen numera stödja Altunaungdomar i deras utbildning och strävan att bilda sig. Det kan handla om att en del av pengarna går till stipendier, och en del går till att stödja ungdomarna i deras frivilliga studiearbete. Så långt som pengarna räcker ska de också kunna gå till att erbjuda lokaler där ungdomarna fritt kan utföra sina studier.