Bostads­anpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning eller på grund av din ålder.