Livs­medels­­verksam­het

Om du ska starta en livsmedelsverksam­het, ta över en befintlig eller ändra bolagsform på verksamheten måste du göra en anmälan om registrering till kommunen. Det gäller även om du bara ska driva verksamheten några dagar.

Din anmälan om registrering måste ha kommit in till oss senast 14 dagar innan du ska starta verksamheten.

Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd. Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov.

Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.

Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare.

Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Hitta på sidan

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta. Du ska också planera och kontrollera att din verksamhet uppfyller gällande lagstiftning och regler.

Den egna kontrollen ska vara anpassad till den aktuella verksamheten och rutinerna kan alltså se olika ut för olika företag. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att ha en väl fungerande egen kontroll.

Behöver du hjälp med att utforma rutiner för egenkontroll kan du ta hjälp av en konsult eller använda dig av arbetsmetoden HACCP.

HACCP-plan

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är en arbetsmetod för hur du kartlägger och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. När du utformar din egen HACCP-plan är EU-kommissionens vägledning en bra hjälp. För mindre verksamheter är det bilaga två i vägledningen som är mest aktuell.

Lagar och förordningar