Kundlås i hemtjänsten

Kundlåset innebär en större säkerhet för dig som har hemtjänst och/eller larm. Du kan därför känna dig trygg med att endast behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp din dörr vid behov.

Kundlåset innebär en större säkerhet för dig som har hemtjänst och/eller larm. Du kan därför känna dig trygg med att endast behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp din dörr vid behov. Den minskade nyckelhanteringen gör även att personalen kan komma snabbare till dig, till exempel om du larmar.

Installation fjärrlås

Kundlås innebär att vi installerar en enhet hemma hos dig på insidan av din dörr. Det finns lösningar för alla dörrtyper. Det blir ingen åverkan på din dörr. Låsdelarna som monteras bort lägger installatören i en kartong och förvarar hos sig. När du inte längre behöver hemtjänst eller larm monterar installatören bort kundlåset samt monterar tillbaka de ursprungliga låsdelarna så att dörren återställs i originalskick.

Installationen av kundlåset påverkar inte dig. Du och dina anhöriga kan använda era gamla nycklar precis som tidigare. Det gör heller ingen skillnad för inbrottslarmet, om du har ett.

Om du bor i lägenhet kollar vi om din fastighetsägare eller hyresvärd godkänner att vi monterar vi ett kundlås i ytterporten. Annars använder vi nyckel.

Din hemförsäkring kan påverkas av kundlåset. Kolla med ditt eget försäkringsbolag.

Vad som gäller vid in- och utpassering av din dörr

Endast behörig personal kan komma in till dig. Personalen har en särskild mobiltelefon och i den finns din “nyckel”. När personalen låser upp din dörr registreras vilken personal som kommer till dig samt klockslag för ankomsten. När han eller hon går från dig registreras också det klockslaget. När någon annan går in eller ut genom dörren märks det inte.

Personalen kommer enbart låsa upp dörren hos personer som inte kan öppna själva. Personer som tidigare har öppnat dörren själva kommer att fortsätta att göra det.

Om du har trygghetslarm eller inte kan öppna dörren själv så behöver vi ha nycklar för eventuella nödsituationer.

Om du har en innerdörr, eller ett säkerhetslås, ber vi dig att lämna dessa upplåsta då du är hemma.

Åtkomst till sophus, tvättstugor och liknande

Detta löser personalen genom att låna en nyckel av dig, göra sittärende och sedan lämna tillbaka nyckeln till dig.