Brandskydd, ändring som påverkar

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

  • Du ska göra en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. 

Vad kostar det?

Grundavgifter:

  • Debitering sker enligt timtaxa. Priset varierar beroende på hur avancerad din åtgärd är.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

  • Planritning i skala 1:100
  • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
  • Teknisk beskrivning
  • Förslag till kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
  • Kan behövas: verksamhetsbeskrivning

Anmälan