Eldstad, kassett eller rökkanal

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

  • Du ska installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn och/eller skorsten/rökkanal). Det gäller för alla typer av byggnader.
  • Du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

  • Eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden..

Vad kostar det?

Grundavgifter:

  • 2 590 kronor
  • Om eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden, 2 750–7 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

  • Planritning
  • Prestandadeklaration och CE-märkning för eldstad och rökkanal
  • Förslag till kontrollplan
  • Kan behövas: fasadritning
  • Kan behövas: produktbeskrivning

Innan du kan börja använda eldstaden måste en sotare kontrollera den. Sotaren kontrollerar att eldstad, rökkanal, takskydd och rätt brandskydd har installerats på ett godkänt sätt. Tänk på att du inte får börja använda eldstaden förrän du har fått ett slutbesked.

Anmälan