Friggebod

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en friggebod.
  • En friggebod kan bara uppföras på fastigheter med en- och tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. 
  • Friggeboden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt.
  • Du bygger i omedelbar närhet till huset.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.
  • Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Finns det undantag?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är ägare till grannfastigheten.
 • Du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och inte får grannarnas tillstånd.
 • Du bygger friggeboden i en kulturhistoriskt värdefull miljö.
 • Du behöver strandskyddsdispens om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa områden är det 300 meter).

Ansökan