Garage, carport och parkering

Om garaget eller carporten byggs på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus räknas det som en komplementbyggnad.

Behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett garage.
 • Du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport.
 • Du ska bygga en carport.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en eller två parkeringsplatser vid en – och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. I övrigt krävs bygglov.
 • Du i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ska ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Enheterna får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. 

Ja, du behöver gör en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 4 700–16 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig. Om byggnaden är större än 50 kvadratmeter eller har en längre spännvidd än 5 meter krävs normalt en kontrollansvarig i samband med bygglovsansökan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Färdigställandeskydd (gäller ej företag)
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Kan behövas: um-värdesberäkning

Ansök eller anmäl