Komplement­bostadshus

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får bygga ett komplementbostadshus utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. Det kallas för attefallsåtgärd.