Pool

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Nej, du behöver inte ansöka bygglov om:

  • Du bygger en pool.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

  • Du bygger till ett fast eller skjutbart pooltak.
  • Du bygger en altan eller ett plank runt poolen.

Ja, du måste ansöka om marklov om:

  • Du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras rejält.

Ansökan