Staket, plank eller mur

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka bygglov om:

 • Du bygger plank eller mur.
 • Du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är granne.

Nej, du behöver inte ansöka bygglov om:

 • Du bygger staket och grindar i normalt utförande.
 • Staketet har någon form av genomsiktlighet och en högsta höjd om 110 centimeter.
 • Du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank vid ett en- eller tvåbostadshus. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du ha grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.
 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse samt att du bygger i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 4 500 – 8 300 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Ansökan