Tak och takkupa

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska höja eller sänka taket.
 • Du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga en takkupa som inte omfattas av attefallsreglerna.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du bygger skärmtak på en skyddad uteplats som tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.

Finns det undantag?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska bygga en eller två takkupor inom detaljplanerat område. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.
 • Du ska ändra på något som gör att takkonstruktionen berörs.

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • Skärmtak, 3 300–9 000 kronor
 • Om du ska höja eller sänka taket, 2 800–9 000 kronor
 • Om du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område, 2 800–9 000 kronor
 • Bygglov takkupa, 4 200–5 500 kronor
 • Anmälningspliktig takkupa, 2 000–10 000 kronor
 • Om du ska ändra på något som gör att takkonstruktionen berörs, 2 000–10 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Kan behövas: detaljritning i skala 1:20 eller 1:50
 • Kan behövas: material- och kulörbeskrivning
 • Kan behövas: planritning i skala 1:100

Kan behövas:

 • inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Takstolsberäkning inklusive takstolsplan
 • Konstruktionsritning tak
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation

Ansök eller anmäl