Uteplats eller uterum

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du glasar in en uteplats.
 • Du ska bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett trädäck i marknivå eller motsvarande.

Finns det undantag?

Ja, du behöver göra en anmälan:

 • Om du ska bygga ett uterum som omfattas av attefallsreglerna.

Att tänka på

Det kan krävas strand­skyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Handlingar som ska skickas in

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Takplansritning (eventuellt)
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Ansök eller anmäl