Ventilation, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation i en byggnad.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 3 800–10 000 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: ventilationsritning
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Anmälan