Spara på vattnet

I Enköpings kommun är grundvatten­nivåerna låga. Vi måste därför hjälpas åt att spara på vattnet.

Därför behöver du spara på vattnet

Under flera år har grundvattennivåerna legat under det normala. Det beror på att det kommit för lite nederbörd under vintrarna. Eftersom vi använder grundvatten som dricksvatten är det viktigt att vi är sparsamma med vattnet. Annars finns det risk för vattenbrist.

Vattenbrist innebär inte bara att dricksvattnet riskerar att ta slut, utan det kan också innebära att vattnets kvalitet försämras. Vi kan behöva sänka vattentrycket för att minska förbrukningen och vi riskerar ökande halter av salter och metaller i dricksvattnet.

Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det är viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten.

Grundvattennivån i Enköping

Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU) som har kunskap och i uppdrag att veta hur grundvattennivåerna ser ut. Du kan följa deras uppdateringar om grundvattennivåerna.

Så kan du spara på vattnet

Dricksvattnet ska i första hand användas till att dricka och för matlagning. Det måste också användas till dusch, tvätt och toaletter.

Fundera gärna på när du kan spara på vattnet. Här kommer några tips:

 • Kyl dricksvattnet i kylskåp hellre än att spola kranen tills det kommer kallt vatten.
 • Duscha hellre än bada, och ta hellre en snabbdusch än en lång. Om du använder ett snålspolande munstycke och stänger av vattnet medan du tvålar in dig sparar du ännu mer.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Diska med balja eller diskpropp om du diskar för hand, istället för under rinnande vatten.
 • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program.
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
 • Undvik att vattna gräsmattor och planteringar med dricksvatten. Ta vara på eventuellt regnvatten och samla det till trädgårdsbevattningen.
 • Tvätta inte fasader och uteplatser med dricksvatten.
 • Fyll inte pooler och badtunnor med dricksvatten.
 • Tvätta bilen hos en biltvätt där smutsigt vatten samlas upp, renas och återanvänds.

Så här sparar kommunen på vattnet

​Vatten- och avloppsavdelningen arbetar mer intensivt med att laga läckor i vårt rörnät. Vi söker också mer aktivt efter läckor. Park- och gatuavdelningen sparar in på vattenanvändandet på flera sätt:

 • Automatbevattningarna vattnar en gång i veckan istället för 2-3 gånger i veckan.
 • Droppbevattning för att vattna exempel växter i rondeller och Rådhusgården startar vid behov. Droppbevattning innebär att vi har slangar nergrävda som droppar vatten direkt i jorden vilket också gör att väldigt lite avdunstar.
 • Drömparken vattnas bara en gång per vecka i en timme med spridare. Parken är stor så vi behöver flytta spridaren. Därför kan det se ut som om vi vattnar länge.
 • Nyplanterade träd vattnas med vatten från vattenparken. Det är renat dagvatten (regnvatten).Vi använder vattensäckar så att det inte ska bli någon spillförlust.
 • Nyplantering av till exempel perenner och sommarblommor vattnas med vatten från vattenparken.
 • Vi har minskat på tvättning av våra fordon och andra redskap.
 • Parkmöblerna kommer endast tvättas när det behövs.
 • Allt vatten som körs ut med tank hämtas från vattenparken.

Bevattning av fotbollsplaner

Fotbollsplaner som vattnas med kommunalt dricksvatten måste vattnas för att inte bli helt förstörda, däremot så vattnas 70 procent av fotbollsplanerna idag med vatten som inte är kommunalt dricksvatten. Det vattnet är framförallt åvatten från Enköpingsån och Örsundaån.

 • Vi har installerat regnsensorer som stänger av bevattningen vid nederbörd.
 • Vi tar fuktprover för att bevattna med rätt mängder.

Bevattning med åvatten

Vi vill gärna vattna mer med åvatten men är beroende av ett godkännande av Länsstyrelsen för att kunna öka mängden. Vi behöver också ha godkända vattenprover för att få bevattna med spridare. ​

Redan idag vattnar vi många planer, träd och sommarblommor med åvatten. Vi kan däremot inte ta hur mycket vatten som helst ur Enköpingsån för då riskerar den ekologiska balansen att störas. I år kommer vi inte kunna ta ut åvatten mer än så.

Fastigheter

Vi byter ut kranar och duschar i kommunens fastigheter så att de blir sensorstyrda och snålspolande. Då rinner inte vattnet i onödan. Vi byter också kontinuerligt ut packningar i kranarna. Vi kommer heller inte tvätta våra fordon lika ofta.

Tillstånd för att ta vatten från sjö eller vattendrag

Det finns många intressen som konkurrerar om vatten, speciellt under de torrare delarna av året. Hur gör vi så att detta vatten räcker till oss alla och också till de växter och djur som lever i vattnet och som är beroende av vattentillgången för sin överlevnad?

Du som har behov av att bevattna behöver ha tillstånd för din verksamhet. Du kan till exempel vara markägare, arrendator, golfbaneägare eller en som driver industri. Beroende på omfattningen av ditt bevattningsbehov så meddelar Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen sådana tillstånd. Kontakta din Länsstyrelse så kan de hjälpa dig vidare.

När tillstånd inte behövs

Om du bara gör ett mindre vattenuttag från sjöar och vattendrag behöver du inte ansöka om ett tillstånd. Då räcker det att du gör en anmälan till länsstyrelsen. Men tänk på att en anmälan inte ger dig samma rättigheter som ett tillstånd.

I miljöbalken finns en undantagsregel som säger att om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas när du gör vattenuttaget behöver du varken anmäla eller ansöka om tillstånd. Om du inte har tillstånd är du skyldig att bevisa att uttaget inte har påverkat omgivningen, ifall någon annan påstår att en skada har uppstått.

Du behöver heller inte ha ett tillstånd för bevattning av den egna villaträdgården eller när du tar vatten till djur. Det anses som husbehovsvatten och behöver normalt inte anmälas till länsstyrelsen, men ring gärna och prata med länsstyrelsen om du är tveksam.

Gränserna för när du måste ansöka om tillstånd

Du måste ansöka om tillstånd från mark- och miljödomstolen:

 • för uttag av ytvatten från vattendrag om uttaget överskrider 600 kubikmeter per dygn, dock max 100 000 kubikmeter per år
 • för uttag av ytvatten från annat vattenområde om uttaget överskrider 1 000 kubikmeter per dygn, dock max 200 000 kubikmeter per år.

När du tar ut mindre mängder än vad som angetts ovan ska du göra en anmälan till länsstyrelsen, om det finns risk för skada för andra eller på miljön. Vid allmän vattenbrist och lite vatten i marker, vattendrag och sjöar är omgivningen mer känslig för förändringar. Uttag av mängder som under normala förhållanden räknas som obetydliga kan ge konsekvenser.

Påverkan av grundvatten­nivåer vid egen brunn

Du som har en egen brunn kan märka av de låga grundvattennivåerna. Det är viktigt att du är sparsam med vattnet. Det är du som är fastighetsägare som har ansvar för brunnen.

Om din brunn sinar behöver du köpa vatten från ett företag som säljer vatten. Du som är fastighetsägare har ett eget ansvar att se till att brunnen inte sinar. Har du helt slut på vatten kan vi hjälpa dig med så kallat nödvatten, det vill säga några liter vatten per person och dag.

Tyvärr kan inte kommunen hjälpa dig med frågor om grävda eller borrade brunnar. Det finns en branschorganisation för de företag som borrar brunnar. Där finns en del information om enskilda brunnar.