Vattenskydds­områden

Ett vattenskyddsområde är ett område som vi tar dricksvattnet ifrån. Därför är det särskilt viktigt att det området inte drabbas av giftiga ämnen och föroreningar.

Skydd för dricksvattnet

Stora delar av tätorten i Enköping ligger inom ett vattenskyddsområde. Från det området tar vi vårt dricksvatten. Det finns föreskrifter som reglerar skyddet för dricksvattnet. Föreskrifterna kan påverka dig som bor eller har verksamhet i ett vattenskyddsområde.

Föreskrifter

Föreskrifterna beskriver att viss verksamhet är förbjuden och när det krävs undantag (så kallad dispens) eller tillstånd. Du ansöker om dispens eller tillstånd från kommunen. Reglerna gäller till exempel om du ska:

  • gräva eller borra i marken
  • hantera kemikalier eller avfall
  • utvinna energi ur mark eller grundvatten
  • sprida bekämpningsmedel.