Servicepoolen i Enköping

Servicepoolen är en del av arbetsmarknadsenheten som utför olika uppdrag inom den egna kommunala familjen.

Om servicepoolen

Syftet med servicepoolen är att kunna erbjuda praktik, extratjänst eller arbetsträning för de personer som står långt från arbetsmarknaden eller har ett arbetshinder. Tanken är att ge en möjlighet för personen att öka chanserna att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Kontakta Servicepoolen

Adress: Malmagatan 5

Telefon: 0171-62 74 99