Mobil förskola

Enköping har haft en förskolebuss kopplad till Kraftens förskola i flera år. Under år 2019 och 2020 fick fler förskolor i kommunen bussar. Här kan du läsa om vad det innebär att ha sitt barn på en förskolebuss.

Sex förskolebussar står parkerade bredvid varandra och framför varje buss står det människor.

Fakta om förskolan

  • Adress: Enköpings kommun
  • Telefon: 0171-62 50 00
  • År: 4-5
  • Antal: 22 barn per avdelning
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Varför mobil förskola?

Förskolebussar är ett pedagogiskt utomhuskoncept som uppskattas mycket av barn, pedagoger och föräldrar. Kraftens mobila avdelning har funnits sedan 2013 och idén är därför väl beprövad i Enköping. Under år 2019 och 2020 köptes nya bussar in och vi har nu totalt tre mobila förskoleavdelningar i Enköping. Vi ser en trend över hela Sverige där många andra kommuner också har bussar för förskolebarn.

Vilka åker förskolebuss?

I Enköping är förskolebussarna till för äldre förskolebarn (4-5-årsåldern). Det finns plats för 22 barn i våra nya bussar. De barn som går på bussen har den som sin avdelning. Det är alltså inte en "utflyktsbuss" som hela förskolan turas om att använda, utan avdelning bara för de barn som går på bussen. Varje buss utgår från en viss förskola där föräldrar lämnar och hämtar.

Vilka förskolor har mobil avdelning?

Det här är de förskolor i Enköpings kommun som har mobila avdelningar:

Vilka förskolor som har mobila avdelningar avgörs bland annat av var bussarna kan angöra förskolan på ett säkert sätt.

Åker de bara runt i bussen?

Nej, bussen är bara ett medel för att barn och pedagoger ska komma ut i samhället. På morgonen kör bussen maximalt en halvtimme enkel resväg till den plats där dagens förskoleverksamhet ska bedrivas. Det kan vara en strand, en lekpark, ett bibliotek, ett museum eller någonstans i skogen. Barnen får den undervisning som de ska få enligt förskolans läroplan. På eftermiddagen åker bussen tillbaka till den förskola där den hör hemma.

Hur är det med säkerheten?

Barnen sitter säkert i bilbarnstolar och pedagogerna som kör är barnskötare som har specialutbildning för att köra just förskolebuss. Det finns många regler för barnen även då de har stigit av bussen. Beroende på vilken miljö man har parkerat i för dagen, råder olika regler. Om man befinner sig i skogen handlar det till exempel om att inte gå utom synhåll utan en vuxen. Erfarenheten visar att barnen respekterar de "osynliga staket" som gäller. Reglerna lärs in genom introduktion och man börjar med att öva barnen på enklare platser för att stegvis göra mer avancerade utflykter. 

Hur fungerar det praktiska på bussen?

Under dagen äter barnen riktig, lagad mat som tas med och hanteras på rätt sätt i specialutrymmen ombord. Det finns plats i bussen för inomhusverksamhet om det skulle vara aktuellt. Det finns även toalett, torkskåp och förvaringsutrymmen i bussen. Bussen är utrustad med pedagogiskt material som används i undervisningen.

Vad tycker barn och föräldrar?

Forskning som gjorts på förskolebussar i olika svenska kommuner visar att barnen är friskare än barn på stationära avdelningar. Barnen blir också självständiga och bra förberedda för den kommande skolgången och får uppleva mer av närsamhället än många andra jämnåriga. Undersökningar från Kraftens förskola visar att föräldrarna kan vara skeptiska i förväg, men generellt sett är de mycket nöjda efter att deras barn har gått på den mobila avdelningen.