Blandningar och lösningar

Eleverna får med hjälp av många olika experiment lära sig förstå begreppen blandningar, lösningar, emulsioner och slamningar.

Målgrupp och tid

 • Årskurs 3–5.
 • Halvdagsaktivitet (minst 2,5 timme).
 • Max 10 grupper.

Temat i korthet

I det här temat får eleverna med hjälp av en serie enkla experiment lära sig hur olika blandningar kan undersökas. Eleverna redovisar sina resultat i text och tabellform.

Viktiga ord och begrepp: blandning, lösning, slamning, emulsion, Alfred Nobel, rättvisa försök, mättad lösning, hypotes, filtrering.

Försök att använda ENaT-dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete.

Kopplingar till Lgr 22

Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-22.

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

Text från sida åtta i läroplanen:

 • ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Arbete med temat ger eleverna förutsättning att utveckla:

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll åk 1-3 

Kemi

Material och ämnen

Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exem­pel genom avdunstning och filtrering.

Systematiska undersökningar

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumen­ta­tion av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Centralt innehåll åk 4-6 

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, lednings­förmåga, surt eller basiskt.

Systematiska undersökningar och granskning av information

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Plane­ring, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans lev­nads­villkor och syn på naturen.

Förarbete

Förberedelse för läraren att göra eller plocka fram:

 • Ett bord framför tavlan att göra demonstrationer på.
 • Ett bord att plocka upp material på.
 • Tillgång till vatten i klassrummet.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Helst två i varje grupp, dock max 10 grupper. Varje grupp har en egen arbetsplats.
 • Se till att varje elev har anteckningsmateriel, gärna NO-häfte eller liknande.
 • En flaska att spara saltlösning i. En vanlig pet-flaska går utmärkt.
 • Övrigt material tar ENaT med sig.

Temadagen

Introduktion

Viktiga ord och begrepp: blandning, lösning, slamning, emulsion, Alfred Nobel, rättvisa försök, mättad lösning, hypotes, filtrering.

Förklara för eleverna att det finns många olika typer av lösningar och blandningar och att många har speciella egenskaper. De fungerar alltså på olika sätt.

Visa eleverna en skål med såpbubbellösning.

Gissa vad det är för lösning jag har i den här skålen? Låt eleverna gissa vilka ämnen blandningen består av. Vilka egenskaper har blandningen?

1. Experiment som demonstration

Försök göra såpbubblor med vanligt vatten och tråd. (Vatten är vårt vanligaste lösningsmedel)

Därefter med en blandning av 8 dl dest. vatten, 2 dl Yes, en ½ dl glycerol och en nypa socker.

Idag ska vi lära oss om några av alla dessa lösningar och blandningar. Vi ska testa att blanda olika saker och se vad som händer och även försöka dela på de ämnen vi blandat.

Berätta om olika sorters blandningar och att det finns en betydligt mer explosiv blandning som också innehåller glycerol, nämligen nitroglycerin = salpetersyra och glycerol.

Berätta om Alfred Nobel och dynamiten – en ny uppfinning, en annan blandning.

Alfred Nobel: Född den 21 oktober 1833 i Stockholm. Död 10 december 1896 (63år) San Remo Italien.

Rättvisa försök?

Det är viktigt att man i en undersökning gör rättvisa försök, det vill säga inte ändrar på mer än en sak åt gången.

Visa detta med ett allt annat än rättvist försök!

Tävling mellan lärare och elev (eller två elever):

 1. Läraren får ett glas med varmt vatten och florsocker som hen ska lösa upp med hjälp av en sked eller gaffel.
 2. Eleven får ett glas med kallt vatten en bit bitsocker och något dåligt att röra med som en pinne eller ett sugrör.
 3. Tävlingen går ut på att få sockret att ”försvinna” så snabbt som möjligt. Hoppas att någon protesterar så att vi kan få igång ett samtal om hur tävlingen borde gå till för att vara rättvis.

EPA! Eleverna hittar på egna regler som de sitter i paren. Prata ett par minuter och kom sedan överens.

2. Salt i vatten

Vi gör ett experiment med blandningar och lösningar tillsamman. Tillsammmans övar vi att ställa en hypotes, genomföra en systematisk (rättvis) undersökning och skriver en laborationsrapport tillsammans.

Introduktionsexperiment

Eleverns skriver huvudrubriken Blandningar och lösningar och underrubriken "Salt i vatten" i sitt NO-häfte.

Berätta att ni ska hälla i en sked salt i ett glas med lite vatten och röra runt med en sked i en minut. Låt eleverna fundera på vad som kommer att hända. Samtala i gruppen

Eleverna skriver ner sin hypotes i skrivhäftet. "Jag tror att...."

Gå runt till eleverna och dela ut ett glas med 2 cm vatten i och en sked att röra med. Häll sedan i en tesked salt i varje mugg. Titta noga i muggen så att ni ser saltet i vattnet. Be eleverna att röra om i en minut, titta på klockan.

Eleverna dokumeterar resultatet. Resultat: Om man rör ner en tesked salt i vatten och rör i en minut så syns inte saltkornen längre. Saltet har löst sig i vattnet.(Vattnet smakar salt, saltet är där med kornen är osynliga = lösning)

Egen undersökning "Gör en mättad salt-lösning"

Utifrån visningsexperimentet får eleverna nu prova att stå på egna ben. Använd erfarenheten från första experimentet och utveckla undersökningen.

Mugg med 2 cm djupt vatten och den första skeden salt från föregående försök. Be eleverna tänka ut hur många skedar salt man kan röra ut i vattnet så att saltet inte syns?

Eleverna skriver en hypotes i NO häftet, Hypotes: Jag tror att det går att lösa _____ st skedar salt i vatten.

Nu får eleverna själva försöka planera en undersökning. Dom diskuterar i gruppen hur försöket ska se ut för att kunna testa hypotesen. Eleverna redovisar hur de ska gå tillväga i NO-häftet. Läraren godkänner upplägget för undersökningen och eleverna får klartecken att göra undersökningen. (Eleverna ska ha en genomtänkt plan där dom gör en avprickning av hur många skedar salt de häller i och beskriver hur undersökningen ska gå till så den blir rättvis)

Undersökningen kan börja. Salt och liten plast kaffesked delas ut.

Försöket genomförs av elevgrupperna.

Eleverna dokumenterar resultatet i anteckningsboken. Resultat: Efter ___ skedar är lösningen mättad.

Beskriv vad som menas med mättad.

Gå igenom gruppernas resultat. Blev det lika? Finns det felkällor? Kan vi göra undersökningen bättre?

Dela ut penslar och svart papper för att måla med den mättade lösningen.

Samla in elevernas saltlösningar i en pet-flaska för senare experiment.

Försök med kemi, Hans Persson s 98-99.

Avdunstning

Eleverna kan efter rasten se saltet på sina svarta lappar, ta fram en stereolupp så att de kan titta närmare på saltkristallerna. Eller använd ett WiFi mikroskop så att alla ser.

Vad har hänt? Vattnet har avdunstat! Saltet blir kvar. Så utvinner man salt ur havet.

(Eventuellt kan man ställa en av de mättade saltlösningarna med en sytråd ner i, i klassrummet och se om det bildas några kristaller när vattnet avdunstar.)

3. Löser det sig?

Löslighet i vatten

Vad händer om man blandar de olika ämnena med vatten? Begrepp: lösning, slamning, emulsion. Vad händer om man filtrerar de olika blandningarna? Diskutera hur man ser att ett ämne löst sig fullständigt i vatten (inga fasta partiklar kvar, inte olika skikt, genomskinligt och går att läsa igenom). Resultatet redovisas i tabellform. (Tabellerna finns som fil hos oss på ENaT och i lådan för kopiering)

Försök med kemi, Hans Persson s 96-97.

Demonstration

Låt eleverna fylla i sin hypotes i tabellen: går det att lösa en sked olja i två cm vatten? Kommer något att fastna i filtret om man filtrerar blandningen? (om vi har gjort demonstration emulsion kan man haka i där)

Visa experimentet och fyll i resultatet i tabellen.

Elevförsök

Låt eleverna själva testa om det går att lösa en sked kaffe, socker, kakao och citronsyra i ca 2 cm vatten (rör om 2 min) samt om något fastnar i filtret när man filtrerar. Glöm inte att först skriva hypotes!

Se till att olika grupper börjar undersöka olika ämnen, så att alla ämnen hinner blir testade innan lektionen är slut.

Eleverna ska göra på samma sätt som läraren. Fylla i hypotes, testa om ämnet är lösligt, anteckna resultat, skriva hypotes om filtreringen, filtrera, skriv resultat, diska, testa nästa ämne. Resultatet redovisas i tabellform.

Avsluta med att diskutera resultaten och se om det finns något mönster i tabellen. Det som löser sig i vatten går igenom filtret. Fyll i ”typ av blandning” (emulsion, slamning, lösning). Visa de olika typerna av blandningar, en flaska med en emulsion i, en flaska med en slamning, elevernas egen saltlösning.

Emulsion (demonstration)

Vissa ämnen löser sig i vatten men inte i olja. Kan man lösa olja i vatten? Fråga eleverna vad som kommer att hända om vi droppar ner karamellfärg i olja. Gör en EPA. Visa hur det ser ut när man droppar ner flera olika färger av karamellfärg i olja. Rör kraftigt, hur ser det ut? Oljan och karamellfärgen har bildat en emulsion, de är hopblandade med karamellfärgen löser sig inte i olja. Tror ni att karmellfärg löser sig i vatten? Gör en EPA. Ta fram en stor behållare med vatten i, häll i emulsionen av olja och karamellfärg. vad händer? Varför? Olja löser sig inte i vatten, den lägger sig över vattnet. Karamellfärg löser sig i vatten, därför kan ni se ett färgregn.

Fler undersökningar

Inom området finns det många undersökningar att göra. Tänk på att tydliggöra vikten av att undersökningen är rättvis, att ställa en hypotes innan undersökningen genomförs och att dokumnetera. Tabellformatet är mycket bra och enkelt att arbeta med.

Ett glas fullt med vatten - extra visningsexperiment

Vi visar att ett plus ett inte alltid blir två. Försök med kemi, Hans Persson s 104-105.

Den stora fontänen - extra visningsexperiment

Några mentostabletter sitter fast på undersidan av en borrad kork till en Cola Light med hjälp av en ståltråd genom korken. Obs får inte vara i kontakt med colan! Ståltråden dras upp så att tabletterna ramlar ner i colan. Obs! Utomhus!

Efterarbete

Följ upp saltexperimentet genom att använda den sparade saltlöningen.

Ni kan tex låta en sytråd hänga ner i en mugg med saltlösning. Ni kan klippa figurer ur kartong - baksidan av kollegeblock är bra, kanske en gran och ställa på ett fat med saltlösning. Fyll på med mer saltlösning allt eftersom den dunstar.

Göra vackra saltkristaller med andra salter. En enkel googling ger dig många uppslag.

Eleverna analyserar vitt pulver

Gör burkar med exempelvis, vetemjöl, majsmjöl, stearinflingor, vanillinsocker, citronsyra, bikarbonat och salt. Vad har ni fått i de olika burkarna? Undersök med era sinnen och gissa. Gör en hypotes där du bara får använda synen först, därefter en ny hypotes med hjälp av syn, hörsel, lukt och känsel. Redovisa i enkel tabellform.

På webbplatsen lektion.se finns mer material.

Kemilärarnas resurcentrum

På kemilärarnas resurscentrum finns mer material för lektioner om vita pulver.

Hans Persson

På Hans Perssons webbplats finns det många filmer med experiment, under kemi Lösningar och blandningar. Man kan visa dessa för eleverna, men roligast är det om man låter eleverna testa experimenten eller själv gör visnings experiment. Länk till Kreativ NO på Hans Perssons webbplatsdär

Rättvisa försök med

Sockerbiten

Fixa ett sockerbitsrace! Tag tid på hur snabbt sockret löser sig. Jämför mellan ett glas med kallt vatten och ett glas med varmt vatten, var löser sig sockerbiten snabbast?

Kan ni komma på fler försök? Källa: Försök med kemi, Hans Persson s 90-91.

Testa sockret

Testa hur olika typer av bitsocker löser sig. Källa: Försök med kem, Hans Persson s 92-93.

Ett glas fullt med vatten

Vi visar att ett plus ett inte alltid blir två. Källa: Försök med kemi, Hans Persson s 104-105.

Fördjupa er om Nobel och/eller Nobelpriset Podcast om Nobelpriset.

Låna lådan

Du är välkommen att låna vår temalåda för att använda den i din egen undervisning.

Litteratur

Försök med kemi, Hans Persson, ISBN 978-91-21-14781-8