Legorobotar EV3 Green City

Ett tema som kräver att eleverna först genomfört temat Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mer hållbar och miljövänlig.

Foto på legorobot.

Målgrupp och tider

 • Årskurs 7-9.
 • Halvdagsaktivitet (minst 3 timmar).
 • Max 18 elever.
 • Har jobbat med EV 3 tidigare

Temat i korthet

Steg två i arbetet med att arbeta med EV3 robotar. Nu sätt programmeringskunskaperna och problemlösningsförmågan på prov. Temat kräver att eleverna först gjort Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mera hållbar och miljövänlig.

Viktigt att veta innan ni väljer temat

Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat. På hårdvaran ska gratisprogrammet EV3 Classrom vara installerat. Appen är ny sedan hösten 2021. Kommunala skolor hämtar appen under Apps@Enk. Kontakta IT-supporten om den inte ligger där. På CB kontaktar ni Nina Hagen så ordnar hon så appen ligger Google Play. Här är en länk till Google Play så ni kan se hur appen ser ut. EV3 classroom

Kopplingar till Lgr22

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kapitel ett, Skolans värdegrund och uppdrag.

Text från sida åtta i läroplanen:

” Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Detta tema tränar delar av nedanstående vetenskapliga och tekniska förmågor.

 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll åk 7-9

Teknik

Tekniska lösningar
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med
  detta.
Arbetssmetoder för utveckling av tekniska lösningar
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur
  och kollektivtrafik.
 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
Teknik, människa, samhälle och miljö
 • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen
  har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av
  tekniska lösningar och yrkesval.

Förarbete

Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat. Vi kan arbeta med max åtta grupper. På hårdvaran ska gratisprogrammet EV3 Classrom vara installerat.

Temadagen

Klassbesöket kommer att genomföras som en utmaning där sex grupper får i uppgift att lösa så många utmaningar som möjligt på vår robotbana Green City. Staden Green City använder sig av förnybar energi och hanterar avfall och luftföroreningar på ett miljömässigt försvarbart sätt. Utmaningen eleverna står inför går ut på att lagen, bestående av 2-3 elever bygger och programmerar en robot för att lösa så många uppgifter på Green City mattan som möjligt.

Här är överblick, strategi, samarbete, kreativitet och problemlösning viktiga egenskaper. I Green City får eleverna använda de grundkunskaper de lärt sig i temat Legorobotar EV3 Mindstorms för att lösa olika utmaningar kring ett spännande tema som belyser hur en stad kan använda förnyelsebara energikällor för sitt energibehov.

Arbetsgång

Vi går gemensamt igenom dagens lärandemål. Begrepp: robot, programmera, blockkod, varaktighet, rotation, Modeller: robot, fordon,

Arbetet börjar med en kort repetition av robotens funktioner och programvaran som styr roboten. Glöm inte att visa hur man skapar olika program under olika flikar på programmeringsytan.

Tillsammans programmerar vi roboten att utföra följande moment:

 1. Åk framåt under varaktighet två rotationer med styrka 75 %
 2. Åk bakåt och sväng samtidigt under varaktighet 1080 grader (tre rotationer) med styrka 100 %.
 3. Gör allt detta fyra gånger
 4. Stå stilla i en sekund
 5. Snurra under varaktighet tre rotationer med styrka 50 %
 6. Efter genomgången börjar eleverna att arbeta med utmaningarna.

Detta gäller:

 1. Du måste alltid starta roboten i ”startrutan” på mattan.
 2. Du får inte röra roboten under körningen.
 3. Du får inte ta bort något från roboten, men däremot bygga ”verktyg” av LEGOmtrl ur LEGO-lådan.
 4. Varje utfört uppdrag ger en poäng utom ”bilen” som ger två poäng och ”vindkraftverket” som ger fyra poäng.
 5. Ju fler uppdrag du kan utföra utan att lyfta roboten och börja om ju fler poäng tjänar du (två uppdrag dubblar poängen, tre tripplar och så vidare).

Uppdragen avslutas i god tid och grupperna får under kompisarnas jubel visa upp sina lösningar. Det är först då poäng delas ut.