Lillkyrka­skolan

Med tydliga mål och stor ambition erbjuder Lillkyrkaskolan undervisning i ett sammanhang för livslångt lärande.

Foto på två elever som gungar.

Fakta om skolan

  • Adress: Skolvägen 2, 745 97 Enköping
  • Telefon: 0171-62 66 76
  • År: F–6
  • Antal: 150 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Skolbibliotek

Skolan har ett fint skolbibliotek som eleverna besöker klassvis, minst en gång i veckan. Bibioteket är en pedagogisk resurs som delvis är bemannat av vår skolbibliotekarie. Författarbesök och boktips är några av de aktiviteter som våra elever får ta del av.

Digitala verktyg

Alla klassrum är utrustade med interaktiva skärmar/smartboards som undervisningsverktyg. Från förskoleklass har eleverna tillgång till datorer och från årskurs 3 har eleverna ipads.

Foto av Lillkyrkaskolan. Det är en rödsvart tegelbyggnad.

Matsal och skolmat

Skolan har ett eget tillagningskök. Till lunchen erbjuds alltid två rätter där ett alternativ är vegetariskt. Till det serveras en salladsbuffé och nybakat bröd. Elever som går på fritidshemmet erbjuds frukost och mellanmål.

Lokala styrdokument

De lokala styrdokumenten ansvarar skolan för. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Nationella styrdokument och betyg

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar vilket ökar lusten att lära. I följande forum kan eleverna uttrycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet deltar representanter från samtliga klasser. Elevrådets styrelse består av elever från årskurs 4-6. Deras uppgifter är bland annat att sammanställa och diskutera klassrådens förslag, att vidarebefordra det till berörda. Att verka för trivsel och gemenskap på skolan och att representera eleverna inför skolledning, lokal styrelse eller andra organisationer.

Klassråd

På klassråden kan eleverna ta upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med sig frågor som är viktiga att lyfta på elevrådet.

Föräldra­samverkan

Vi på Lillkyrkaskolan vill ha ett nära samarbete med dig som är vårdnadshavare. Vi vill att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. Därför är kommunikation och dialog viktigt. I följande forum möter vi dig och ditt barn.

Föräldramöte

Föräldramöte hålls en gång per termin. På höstterminen har hela skolan ett gemensamt föräldramöte med allmän skolinformation innan du går vidare till ditt barns klass för fortsatt möte. Till föräldramötet på våren är även eleverna välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas tre till fyra gånger per termin. Då samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Alla klasser har föräldrarepresentanter som representerar klassen men alla föräldrar är hjärtligt välkomna.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker en gång per termin. Det är ett samtal som ska ske på lika villkor mellan barn, vårdnadshavare och lärare. Samtalet ska handla om elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen, kursplan och kunskapskrav. En gång per läsår ska läraren även skriva en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) för de elever som inte får betyg.

Öppet hus på Lillkyrkaskolan

Välkommen på öppet hus på Lillkyrkaskolan för dig som ska välja förskoleklass till ditt barn inför skolstart hösten 2024.

Datum: Onsdag 22 november klockan 16.30–18.00

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Lillkyrkaskolan. Här hittar du också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl

Anmäl eleven sjuk senast klockan 8.00 varje sjukdag. Det kan du göra via Infomentor eller genom ett telefonsamtal. Om ingen svarar kan du lämna ett röstmeddelande där du tydligt talar om elevens namn och klass.

Sjukanmäl genom telefon: 0171-62 68 02

Expedition

Telefon: 0171-62 66 76
E-post: lillkyrkaskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Maria Lindberg
Telefon: 0171-62 68 00
E-post: maria.lindberg.a@enkoping.se

Arbetslag

Årskurs F-6

Telefon: 0171-626802

Fritidshem

Årskurs F - 1

Telefon:
0171-62 68 07
0171-62 68 08
070-162 68 07
070-162 68 08

Klubben

Telefon: 0171-62 68 09 eller 070-162 68 09

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 62 20

Kurator

Kurator träffas enligt överenskommelse med klasslärare.

Psykolog

Telefon: 0171 – 62 65 29

Matsal och kök

Kökschef

Carola Vilén
E-post: carola.vilen@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 05