Prata engelska

För årskurs 5-9. Erbjuds året om. När vi går ut bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare sammanhang.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Vi arbetar med med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare mindre kontrollerat sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Prata engelska” tränar delar av nedanstående förmågor i engelska:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll åk 4-6

Engelska

Kommunikationens innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa - reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Centralt innehåll åk 7-9

Engelska

Kommunikationens innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa - reception
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning av aktiviteter som kan ingå i denna utedag. Samtliga exempel är från boken ”Att lära in engelska ute” och ”Att lära in engelska ute 2” där många fler exempel finns. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar m.m. är denna lista bara att se som förslag att utgå från.

Exempel på aktiviteter:

 • The Log (s. 34 Att lära in engelska ute)
 • Verb Charade Relay (s. 47 Att lära in engelska ute) (s. 190 Att lära in Engelska ute 2)
 • Animals (s. 39 Att lära in engelska ute)
 • Secret picture (s 85 Att lära in engelska ute) (s. 158 Att lära in Engelska ute 2)
 • I´m going hunting (s. 51 Att lära in engelska ute) (s. 110 Att lära in Engelska ute 2)
 • Opposites (s. 83 Att lära in engelska ute) (s.136 Att lära in Engelska ute 2)
 • Become a guide (s.109 Att lära in engelska ute) (s. 55 Att lära in Engelska ute 2)
 • Step by step (s. 179 Att lära in Engelska ute 2)

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen. Prata gärna om hur det var att prata engelska ute, jämfört med inne i klassrummet. Fråga vilken/vilka övningar eleverna tyckte var roliga respektive var de lärde sig mest. Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Mer utomhuspedagogik, träna eller förhör läxan ute med hjälp av övningen Word Relay (s. 211 Att lära in Engelska ute 2)

Word Relay

Stå i ring, utse en jagare/catcher som får stå i mitten. Läraren börjar med att säga ett ord på svenska (ett läxord, verb, tema etc) och ett namn på en elev i klassen. Den som fått ordet säger det högt på engelska, innan The catcher hinner fram och kullar. Kan man inte, eller om man inte hinner, säga ordet byter man plats och blir ny catcher. Hinner eleven säga ordet innan jagaren hunnit fram får hen ett nytt ord av läraren, eller så hittar eleven på ett själv och ett namn som ska säga det nya ordet högt på målspråket innan The catcher hunnit fram. (Man kan med fördel byta The catcher efter ca tre rundor om den inte kullat någon innan dess)

Varianter: Dela ut ordkort, minst två per elev, där ordet finns på båda språken, då vet eleven vad de ska säga när det är deras tur och vad som är rätt översättning. Eller eleverna kan själva hitta på ord, helst ord som är aktuella eller som nyligen använts. Eller ord på saker man ser på platsen. Ni kan säkert anpassa övningen så att den passar er.

Återanvänd gärna övningarna som ni fick lära er under utedagen, de flesta tål att göras många gånger innan man ledsnar.

Låt eleverna skapa egna övningar lekar med regler på engelska som de skriver ner och illustrerar. Gå sedan ut tillsammans och testa lekarna, kanske några åt gången.

Litteratur

Att lära in engelska ute ISBN 978-91-631-7463-6

Att lära in engelska ute 2 ISBN 978-91-982266-6-9