Teknik ute

Årskurs 1–3 Erbjuds mars–november. Vi arbetar praktiskt ute i skogen med hela kroppen. Eleverna får prova på att själva konstruera och lösa problem.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Under temat Teknik ute arbetar vi praktiskt ute i skogen med hela kroppen. Målet är att förstå hur enkla mekanismer används i vardagens tekniska föremål och hur de benämns och fungerar. Dessutom får eleverna prova på att själva konstruera och lösa problem. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Exempel på aktiviteter:

 • Bygga ett torn av naturmaterial
 • Hävstången
 • Vad är teknik för dig?
 • Bladets teknik
 • Bygg en A-bro (= vippbro)
 • Göra upp eld – koka vatten
 • Naturföremål som människan härmat
 • Mätteknik
 • Teknisk skogsslinga

Koppling till läroplanen

Temat ”Teknik ute” tränar nedanstående naturvetenskapliga och tekniska förmågor:

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera så varierar det vilka övningar vi gör under utedagen. Det finns flera olika aktiviteter att välja på. 

Beskriv och gissa F-9

Att lära teknik ute s 22. Syfte är att öva på att använda tekniska begrepp och beskriva tekniska funktioner hos vardagsföremål. Eleverna sätter sig två och två med ryggen mot varandra på ett sittunderlag. Varje elev får ett ”hemligt” tekniskt vardagsföremål som eleven ska beskriva för sin kompis. Kompisen ska försöka gissa föremålet. Instruera eleverna att börja med ledtrådar angående material, färg, storlek, vikt, form, yta m.m. och senare gå in på föremålets funktion och användning.

Lapp i nacken 4-9

Att lära in teknik ute s 27. Syfte är att öva på att använda tekniska och fysikaliska begrepp. Att sätta in tekniska innovationer i ett tidsperspektiv.  Eleverna får en ”hemlig” bild på en teknisk innovation/tekniskt föremål fastsatt med en klädnypa i nacken. Nu gäller det för eleverna att med hjälp av ja/nej frågor till kompisarna ta reda på vilket föremålet är. Man får bara ställa en fråga till varje person. När man tror sig veta svaret fortsätter man att delta genom att besvara kompisarnas frågor. Bilderna kan sedan sättas upp på en tidslinje i form av ett rep för att illustrera kronologin. Exempel på föremål: flintyxan, plogen, injektionssprutan, ångmaskinen, transistorn, telefonen, penicillinet, brödet, myntet, flygplanet, nylonstrumpan, radion, cykeln, atombomben, uret, datorn, skiftnyckeln, rakhyveln, pacemakern, glasögon. (En variant på övningen är att två personer har samma föremål i nacken och uppgiften är att försöka hitta sin ”tvilling”. Detta upplägg kanske passar bättre för yngre elever. Man kan då använda föremål som saxen, sugröret, kniven, hammaren, muggen etc).

Byta plats som fordon

Alla elever utom en ställer sig i en cirkel med sina ryggsäckar framför sig. Den person som saknar ryggsäck säger t.ex. ”alla byter plats som en grävskopa”. Alla springer tvärs över cirkeln och försöker likna en grävskopa med rörelser och ljud samt hitta en ny ryggsäck att ställa sig bakom. Den som blir utan bestämmer ett nytt fordon att härma.

Bygga ett torn av naturmaterial F-3

Att lära teknik ute s 26. Syfte är att använda tekniska och fysikaliska begrepp. Utveckla förmågan att konstruera. Samarbetsträning. Dela in eleverna i grupper med ca tre elever i varje. Diskutera hur lång sträcka en meter är, visa ett meterrep. Be eleverna bygga ett torn av naturmaterial som är exakt en meter. Tornet ska stå fritt utan förankring på marken och får inte lutas mot träd eller sten. Gå runt till varje grupp och be dem beskriva hur tornet är konstruerat. Mät höjden. Diskutera hur ”riktiga” torn är konstruerade för att hålla.

Teknikpromenad F-9

Att lära teknik ute s 19. Bestäm en promenadslinga och låt eleverna promenera två och två. Under vandringen är uppgiften att berätta för varandra vilka tekniska innovationer man använt under dagen. Räkna hur många.

Vad är teknik för dig F-9

Att lära teknik ute s 18. Eleverna ska tänka på en teknisk innovation. Sedan ska de ställa sig på ett långt led efter första bokstaven på föremålet. Eventuellt kan man dessutom ordna sig i kronologisk ordning efter när innovationen gjordes.

Naturföremål som människan härmat Samla eleverna i en cirkel och ge dem uppgiften att gå ut i skogen och hitta ett naturföremål som människan på något sätt härmat för att göra ett tekniskt föremål. Återsamla gruppen och låt en elev visa sitt föremål utan att säga något om det. De andra får försöka gissa hur eleven tänkt. Fortsätt på samma sätt med alla elevernas föremål.

Mätteknik 3-9

Att lära teknik ute s 111.  Syfte är att lära sig använda olika typer av mätinstrument samt att få en uppfattning om olika längdmått. Visa olika mätverktyg och diskutera vad de används till. Dela in eleverna i grupper två och två och låt dem mäta olika föremål i närheten. Fyll i ett protokoll.

Bygg en A-bro (= vippbro)

Att lära teknik ute s 69.

Litteraturlista

Att lära teknik ute ISBN 978-91-979600-0-7

www.outdoorteaching.com