Val av skola - vägledning och öppet hus

Inför val av skola kan du besöka skolorna under vissa tillfällen under året. Du kan också ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare.

Öppet hus och informationskväll för skolval

De flesta skolor har informationskväll eller öppet hus under skolvalsperioden under den senare delen av hösten. Utanför tiden för öppet hus kan du kontakta den skola du är intresserad av och fråga om att få besöka den.

Öppet hus skolvalet 2023

Nedan presenterar vi de tider för öppet hus som grundskolorna anordnar under skolvalet. Fler skolor och tider publiceras löpande.

Bergvretenskolan

Förskoleklass: torsdag 17 november klockan 17-18 

Plats: I förskoleklassernas lokaler.

Årskurs 7: torsdag 24 november klockan 15-16.30

Plats: På skolan

Enöglaskolan

Tisdag 8 november klockan 17.30-18.30

Plats: Vid paviljongen, bakom skolan vid idrottsplanen

Fjärdhundraskolan

Tisdag 15 november klockan 17-18

Plats: I förskoleklasslokalerna på skolan

Hummelstaskolan

Onsdag 30 november klockan 17-18

Plats: Ingång vid stora entrén

Korsängsskolan

Onsdag 30 november klockan 15-16

Plats: Skolans aula (gemensam information för förskoleklass och årskurs 7)

Munksundsskolan 

Måndag 21 november klockan 17.30-19

Plats: På skolan

Rombergaskolan

Tisdag 15 november klockan 16.30-18

Plats: Vid entrén

Skolstaskolan

Onsdag 23 november klockan 16.30-18

Plats: Skolstaskolan

S:t Illianskolan

Torsdag 17 november klockan 18-19

Plats: Skolans matsal

Örsundsbroskolan

Tisdag 29 november klockan 17.30-18.30

Plats: Örsundsbroskolan

Studie- och yrkesvägledning för skolbarn

I Enköpings kommun finns flera studie- och yrkesvägledare. De ger dig professionell rådgivning i vilket yrke som kan passa dig och vilka studier som krävs, vilka utbildningar som finns samt hjälpa dig hitta motivation eller att förstå vad som är viktigt för dig.

Få rätt information inför valsituationer

Du kan få hjälp med att vidga perspektiv, göra en handlingsplan eller få svar på frågor om behörighet och betyg. Studievägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge dig som elev rätt information inför valsituationer som du står inför under din utbildning.

Relaterad information