Val av språk i årskurs 6

Redan i årskurs 5 är det viktigt att tänka igenom ditt val av modernt språk tillsammans med din förälder. Ditt val kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola.

Tänk på att engelska/svenska inte räknas som ett modernt språk och därför inte är betygsgivande. Det är ett ämne som i första hand erbjuds till elev som behöver förstärkning i dessa ämnen.

I årskurs 6 får eleven välja ett modernt språk. Eleven kan välja mellan att studera:

  • franska
  • tyska
  • spanska
  • engelska/svenska

Högre meritvärde med språkbetyg

När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror, ett meritvärde som är summan av ditt betyg. Betygsvärdet för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Betygsvärdet får alltså läggas till utöver de övriga sexton ämnesbetygen. Det kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå.

Meritpoäng på gymnasiet

Du kan endast få meritpoäng i moderna språk på gymnasiet om du har läst språket i grundskolan. Meritpoäng från gymnasieskolan är viktiga om du vill studera vidare på universitet eller högskola, särskilt om du vill gå en utbildning som många söker till.

Språkval

Svenska/engelska

Engelska/svenska erbjuds i första hand till elev som behöver förstärkning i ämnet. Engelska/svenska är inte betygsgivande som de övriga tre språken. Det kan få betydelse när det är dags att ansöka till gymnasiet.

Franska

Franska som modersmål har de flesta som bor i Frankrike, men också många som bor i Schweiz, Luxemburg, Belgien och den kanadensiska delstaten Québec. I ett flertal länder där invånarna talar olika språk använder man franska som ett gemensamt språk, till exempel i Kamerun, Tunisien och Senegal. Sammanlagt har minst 220 miljoner människor franska som modersmål eller andraspråk.

Spanska

Spanska talas, förutom i Spanien, i stora delar av Syd-, Mellan- och Nordamerika. Exempel på spansktalande länder är Mexiko, Argentina, Chile och Kuba. I USA är cirka 15 procent av befolkningen spansktalande. Sammanlagt finns långt över 400 miljoner människor som har spanska som modersmål eller andraspråk.

Tyska

Tyska är modersmål för cirka 100 miljoner människor. De bor framför allt i Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien och Norditalien. Många som bor i andra europeiska länder kan också tala tyska. Tyskland ligger nära Sverige och våra länder har många kontakter.

Modersmål och modersmål som nationellt minoritetsspråk

Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval. Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Om du önskar få undervisning i ett nationellt minoritetsspråk inom språkvalet så har du rätt att få det. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det.

En fördel med att läsa modersmål inom ramen för språkval är att du på så vis får undervisning i ditt ordinarie schema, inom reglerad undervisningstid.

Om du läst och fått godkänt betyg i ämnet modersmål i grundskolan har du rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan. Det innebär att du kan fortsätta med samma språk i modersmålsundervisning på gymnasiet. Observera att det inte finns garantier att fortsätta med samma språk om man läser språket som Moderna språk.

En nackdel med att läsa modersmål inom språkvalet kan vara att du därmed inte får möjlighet att läsa något av de moderna språken som språkval och på så sätt inte få samma möjlighet att använda betyget i moderna språk för att öka ditt meritvärde.

Kom ihåg att om du önskar få undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk inom språkvalet så har du rätt att få det. Det räcker att endast en elev önskar det för att skolans huvudman ska vara skyldig att anordna det.

Källa: Skolverkets broschyr Dags för språkval.