Miljö- och byggnads­nämnden

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i Enköpings kommun är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning.

De arbetar utifrån och enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 60 tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, miljöavdelningen samt kart- och GIS-avdelningen.

Sammanträdesdatum 2024

  • 8 februari
  • 14 mars
  • 11 april
  • 16 maj
  • 13 juni
  • 12 september
  • 17 oktober
  • 14 november
  • 12 december.

Protokoll och kallelser

Vi publicerar inte miljö- och byggnadsnämndens protokoll på webbplatsen för att de innehåller personuppgifter. 

Protokollen finns i kommunens kontaktcenter, på miljö- och byggnadsförvaltningen och på Enköpings bibliotek cirka tio dagar efter sammanträdet.

Kallelser publiceras här. 

Relaterad information