Hjälpmedel 

Hjälpmedel kan göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. 

Du som är 21 år eller äldre

Kommunen ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år eller äldre och som har en rörelsenedsättning eller en kognitiv funktionsnedsättning.

För att få ett hjälpmedel kontaktar du en legitimerad arbets- eller fysioterapeut, som bedömer dina behov från kommunens riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel.

Exempel på hjälpmedel är:

 • rollator
 • rullstol
 • bad- och duschstol
 • förhöjningar till möbler och toalettstolar
 • olika typer av minnestöd.

Har du behov av hjälpmedel för syn, hörsel, tal och kommunikation kontaktar du oavsett ålder Region Uppsala. Regionen ansvarar också för ortopedtekniska hjälpmedel.

Du som är yngre än 21 år – kontakta Region Uppsala

Region Uppsala ansvarar för hjälpmedel för personer under 21 år. Regionen har också ansvar för hjälpmedel inom syn, hörsel, tal och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar. Även ortopedtekniska och medicintekniska hjälpmedel är regionens ansvar.

Du som ännu inte har fyllt 21 år kontaktar en arbetsterapeut eller sjukgymnast på habiliteringen om du har kontakt där. Om du inte har kontakt med habiliteringen ska du kontakta barnspecialistmottagningen i Uppsala.

Om ditt hjälpmedel går sönder

Om du har lånat ett hjälpmedel från Enköpings kommun och det går sönder ska du kontakta din arbets- eller fysioterapeut för beställning av reparation. Under helger kan hjälpmedel inte repareras.

Har du fått låna en personlyft eller vårdsäng som har fastnat i högt läge eller om du har fått låna en elrullstol som har gått sönder och står olämpligt, följer du de instruktioner du har fått av din arbetsterapeut när du fick hjälpmedlet.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Hjälpmedel som du inte längre behöver ska lämnas tillbaka. Innan du lämnar tillbaka hjälpmedlet ska du rengöra det ordentligt.

För att återlämna ditt hjälpmedel kontaktar du din arbets- eller fysioterapeut. Du kan också lämna tillbaka ditt hjälpmedel hos Hjälpmedelslagret.

Adress: Ekebygatan 2, Enköping

Öppettider:

 • Måndag–torsdag klockan 12–15.
 • Fredag klockan 10–12.

Kostnader

För att låna en elrullstol eller en rullstol med elektrisk framdrivning kostar det 110 kronor per månad. Alla andra hjälpmedel som du bedöms behöva är avgiftsfria.

Korttidshyra är en service som kommunen erbjuder mot avgift till besökare i Enköping och till dig som är skriven i Enköpings kommun och behöver hjälpmedel i ditt fritidsboende eller vid resor där du inte kan ta med ditt vanliga hjälpmedel. Du får hyra hjälpmedlet i max tre månader och ansvarar själv för hantering och installation av hjälpmedlet.

Kostnader för hjälpmedel

 • Antidecubitusmadrass, 300 kronor.
 • Elsängryggstöd, 250 kronor.
 • Hygienstol på hjul, 250 kronor.
 • Manuell rullstol, 350 kronor.
 • Säng reglerbar, exklusive madrass, 500 kronor.
 • Mobil lyft, exklusive lyftsele, 500 kronor.
 • Övriga K-hjälpmedel, 200 kronor.

Kontakt

Arbetsterapeut och fysioterapeut

För att få tag i rätt arbets- eller fysioterapeut kontaktar du kommunens Kontaktcenter.

Hjälpmedelslagret

Ekebygatan 2
745 37 Enköping
Telefonnummer: 0171-62 69 49

Öppettider:

 • Måndag–torsdag klockan 12–15.
 • Fredag klockan 10–12.

Joar Socias butik 1000 ting

1000 ting säljer stödkäppar, förhöjningsdynor och korgar och brickor för rollatorer.