Bastu

En bastubyggnad ryms oftast inom friggebodsregler därför krävs det inte bygglov eller anmälan för byggnaden. Men däremot andra installationer i byggnaden kan kräva anmälan.

Behövs bygglov?

Om bastun inte uppfyller kriterierna för friggebod eller Attefallsbyggnad krävs bygglov för komplementbyggnad.

Behöver jag göra en anmälan?

Om du installerar eldstad och rökkanaler krävas anmälan för installation av eldstad. Anmälan kan krävas även för anordningar av vatten- och avlopp.