Kallelser och protokoll för personalutskottet

Här kan du ta del av kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll.

Personalutskottets ansvarsområden är i huvudsak:

  • Utveckla förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
  • Övergripande inriktning och utveckling av kommunens personalpolitik.
  • Samordna kommunens agerande som arbetsgivare.
  • Arbetsgivarens övergripande inriktning i löneförhandlingar.

Personalutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. De tre ledamöterna utgörs av kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i personalutskottet.

Personalutskottets sista sammanträdesdag för 2022 är måndagen den 7 november klockan 13.30.

Insyn och kontaktuppgifter