Upplevelse­nämnden

Upplevelsenämnden i Enköpings kommun ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Sammanträdesdatum 2024

  • 15 februari
  • 29 februari
  • 14 mars
  • 25 april
  • 23 maj
  • 13 juni
  • 26 september
  • 24 oktober
  • 21 november
  • 12 december

Insyn och kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till ledamöter i upplevelsenämnden i vår e-tjänst

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.

Relaterad information